TABOR MLADIH PLANINCEV ČEZSOČA 2023

datum: 16.03.2023

kategorija: ostale novice

MLADIH PLANINCEV
ČEZSOČA 2023
(22.7. – 29.7.)

PLANINSKO DRUŠTVO CELJE - MATICA MLADINSKI ODSEK TABOR MLADIH PLANINCEV ČEZSOČA 2023 (22.7. – 29.7.) »Krasna si, bistra hči planin ...«. Ob tem čudovitem posvetilu reki Soči in soški dolini, ki nas vabi s svojo smaragdno barvo je težko ostati ravnodušen. Zato bomo mladi planinci letos v tednu med 22. in 29. julijem 2023 naše planinske spomine ponovno ustvarjali v kraju ČEZSOČA pri Bovcu. Vasica Čezsoča leži na levem bregu Soče ob soških prodih (širok del reke Soče, kjer reka odlaga ogromne količine prodnikov in hkrati pogosto spreminja svoj tok) s pogledom na Kaninsko in Krnsko pogorje, impozantni Svinjak in Kobariški stol, ki obdajajo široko bovško kotlino in nas vabijo s svojimi vršaci, dolinami, slapovi ter številnimi drugimi naravnimi in kulturnimi znamenitostmi. Taborni prostor v Čezsoči stoji na prijetnem travniku obkroženem z nizkoraslim prodnim gozdičkom, skozenj pa teče tudi soška kolesarska pot, zato lahko pričakujemo številne dnevne obiskovalce. Kot že leta doslej se trudimo našim planincem, ob ustrezni infrastrukturi, zagotoviti doživetje drugačnih počitnic, življenja v sožitju z naravo, druženja s sovrstniki in varno preživljanje časa v planinah in gorah. KDO SE LAHKO UDELEŽI: Planinski tabor je namenjen mladim aktivnim planincem od 2. do 9. razreda OŠ, ki aktivno hodijo na planinske izlete (so opravili najmanj 3 planinske izlete v letošnjem letu do začetka tabora) bodisi v okviru planinskega krožka, s starši ali v okviru drugih organiziranih aktivnosti. CENA: Cena za udeležbo posameznega otroka je 160 evrov. Za vsakega nadaljnega udeleženca iz iste družine je cena 140 evrov. PLAČILO: Ob prijavi je potrebno plačati 50 evrov, razliko pa lahko poravnate najkasneje do 15.6.2023, in sicer: - na društveni pisarni (Stanetova ulica 20, Celje ob uradnih urah); ali - s plačilnim nalogom: o na TRR: 0400 1004 7548 807 o referenca 00 012 o namen plačila »Tabor 2023« + obvezno pripišite tudi ime in priimek udeleženca (otroka oziroma otrok, v kolikor plačujete za več otrok hkrati)! ČLANSTVO: Mladi planinec/ka je član/ica PD Celje - Matica s plačano članarino za leto 2023 (višina članarine za leto 2023 za šolske otroke je 9 EUR, nalepko oziroma člansko izkaznico pa lahko dobite v društveni pisarni https://www.planinsko-drustvo-celje.si/). NE SPREGLEJTE! Pravila v primeru odpovedi. V primeru odjave do 15. junija 2023 se vrne polna vrednost tabornine. V primeru odjave po 15. juniju vrnemo 90% cene. V primeru odjave po 15. juliju vrnemo 50 % cene. V primeru odpovedi in nezmožnosti udeležbe na taboru, ki je posledica zdravniško potrjene bolezni ali poškodbe vrnemo 90% cene. Načelnica mladinskega odseka Predsednik PD Celje – Matica Polona RATAJ Franc POVŠE Prijavnico oddajte mentorjem planinskega krožka; ali jo posredujte po elektronski pošti na pdcelje@siol.net; ali jo pošljite po pošti na naslov PD Celje-Matica, Stanetova ulica 20, 3000 Celje najkasneje do 30. 3. 2023. ŠTEVILO MEST JE OMEJENO. PRIJAVNICA Podpisani _________________________________ prijavljam planinca, _________________________________ rojenega dne, ______________, naslov __________________ ____________________________________, obiskuje OŠ _______________,___r, na Tabor mladih planincev Čezoča 2023. in s podpisom potrjujem, da je zdravstveno (nima kronične bolezni, poškodb ali podobno) in fizično (hoja 4 – 6 ur, lahke ture) sposoben za aktivnosti v planinskem taboru. Soglašam, da sem seznanjen s pogoji prijave, navedenimi v obvestilu. Posebnosti otroka (alergije, zdravila, posebnosti zvečer…): ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Tel. številka staršev: ___________________; ___________________ oče mati Številka majice otroka: ___________ E-naslov: _____________________________________ Datum:___________ Vodja tabora Podpis staršev/zakonitih zastopnikov: ________________________ Igor KNEZ, Gregor GÖTZ PRILOGA PRIJAVNICI (OBVEZNO IZPOLNITI) SOGLASJE ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV S podpisom tega soglasja se strinjam, da lahko PD Celje-Matica osebne podatke (ime in priimek, datum rojstva, naslov, ime in priimek starša oz. zakonitega zastopnika, elektronsko pošto in telefon starša oz. zakonitega zastopnika, številko majice ter informacije glede zdravstvenega stanja udeležencev) zbira, obdeluje, uporablja in shranjuje za čas izvedbe Tabora mladih planincev Čezsoča 2023 (»tabor«) skladno z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov (ZVOP-2 in kasnejše spremembe) in Splošno uredbo o varstvu podatkov za naslednje namene: ● da PD Celje-Matica vodi evidenco udeležencev z namenom organizacije in izvedbe tabora, ter z namenom zagotavljanja ustrezne prehranske in zdravstvene oskrbe.  SE STRINJAM  SE NE STRINJAM ● za namen obveščanja staršev udeležencev o poteku priprav, sklic sestankov ter izvedbi tabora ter z namenom vstopiti v kontakt z njimi v primeru zdravstvenih ali drugih težav udeležencev med trajanjem tabora.  SE STRINJAM  SE NE STRINJAM ● da PD Celje-Matica fotografira in snema izvajanje aktivnosti na taboru za namene obveščanja staršev o aktivnostih na taboru ter da nastale fotografije, video- in zvočne posnetke objavlja na spletni strani PD Celje-Matica, v društvenih publikacijah in na društvenih profilih Facebook in YouTube ter za namen sponzorskih in donatorskih zahval.  SE STRINJAM  SE NE STRINJAM _________________________________________________________________  To soglasje dajem za sebe  To soglasje dajem za mojega otroka Ime in Priimek: ________________________________________ Podpis: ______________________________________________ PLANINSKO DRUŠTVO CELJE - MATICA MLADINSKI ODSEK PRIVOLITEV ZA PREVOZ OTROKA V primeru medicinske pomoči, ko glede na stanje bolezni oz. poškodbe otroka ni potreben prevoz z reševalnim vozilom, potrebujemo vaše soglasje, da lahko pripeljemo otroka do najbližjega zdravstvenega doma. Dovoljujem prevoz otroka __________________________________________ (ime in priimek otroka s tiskanimi črkami) k zdravniku v primeru medicinske pomoči, ko glede na stanje bolezni oz. poškodbe otroka ni potreben prevoz z reševalnim vozilom. DA / NE (obkroži) Planinsko društvo Celje-Matica podpisnika te privolitve obvešča, da se podatek zbira za namen izvedbe Tabora mladih planincev v Čezsoči 2023 in podatek ne bo nadalje uporabljen. Po izvedbi programa bo Planinsko društvo Celje – Matica podatek trajno izbrisalo. _______________________ (kraj, datum) _______________________ (ime, priimek starša/ev) _______________________ (podpis starša/ev, skrbnika ali zakonitega zastopnika)