ORGANI DRUŠTVA

UPRAVNI ODBOR:

Novi TRR : A banka SI56 0510 0801 5093 289.

 

SEZNAM ČLANOV UPRAVNEGA ODBORA PD CELJE-MATICA,

Izvoljeni na Občnem zboru 30.01.2019

 

1.

DANIJEL ŽAGAR

   

 

2.

SOTLAR SAŠO

Načelnik AO    

3.

FIDLER BARBARA

Načelnica MO    

4.

GRAČNER JERNEJ

Načelnik ŠPO

   

5.

KARLOVŠEK IGOR

 

   

6.

KARNER BENO

 

 

 

7.

MAJER GREGOR

   

 

8.

KRAJNC LUKA    

 

9.

OBLAK PETER Načelnik PLV    

10.

POVŠE BRANE

Predsednik društva

   

11.

PRIMC MIŠO

 

 

 

12.

VODEB ANDREJ

Načelnik GK    

13.

ZORKO ALEŠ

 

 

 

14.

ŽAGAR ANTON

Načelnik markacistov

   

15.          DEČMAN ROK


 

NADZORNI ODBOR:

ČLANI NADZORNEGA ODBORA:

 • DEBELJAK CVETKA                         
 • VODEB TATJANA
 • OKROGAR BOJAN
 • ZUPAN JOŽE
 • POLUTNIK ZDRAVKO

 

ČASTNO RAZSODIŠČE

ČLANI ČASTNEGA SODIŠČA:

 • KODRE JOŽE                                   
 • KOVAČIČ MAJDA                                
 • PRIMC DARJA

 

FRISCHAUFOV DOM NA OKREŠLJU   03 838 90 70, najemnik BOŠTJAN ZAJC 041 380 177 

 

 

 

NAMEN, NALOGE IN CILJI DRUŠTVA


Namen, naloge in cilji društva so, da v skladu s častnim kodeksom planincev:

 • navaja člane društva, zlasti mladino, k aktivnemu delovanju v naravi,
 • vzgaja občane v skromnosti, prijateljstvu, disciplini, pogumu,
 • prizadeva za sožitje, medsebojno sodelovanje, spoznavanje,
 • ustvarja pogoje in možnosti za gibanje in bivanje v naravi, predvsem v gorah,
 • goji in razvija slovensko planinsko izročilo in planinske običaje,
 • približuje, s sredstvi obveščanja, naravne lepote, zanimivosti planinskih predelov in življenja v gorah,
 • sodeluje pri prostorskem načrtovanju, urejanju prostora in varstvu narave,
 • skrbi za varnost planincev v gorah in drugih naravnih okoljih,
 • vzpodbuja planinske in alpinistične odprave v tuja gorstva in nudi pomoč tujim planincem,
 • seznanja in nabavlja za svoje člane planinsko literaturo,
 • skrbi za nabavljanje in vzdrževanje planinske in alpinistične opreme.

 

 

DEJAVNOSTI DRUŠTVA

 • organiziranje in izvajanje planinske, alpinistične, plezalne in gorsko reševalne dejavnosti;
 • organiziranje izletov, pohodov,vzponov, srečanj, orientacijskih tekmovanj, taborjenj in drugih oblik planinskega delovanja;
 • vzgajanje in izobraževanje v vseh oblikah planinskega delovanja;
 • reševanje ponesrečenih in iskanje pogrešanih v gorah;
 • organiziranje planinskih skupin v podjetjih, ustanovah in krajih;
 • skrb za varstvo narave in zdravega človekovega okolja;
 • gradnja, upravljanje in vzdrževanje planinskih objektov;
 • gradnja, opremljanje, označevanje in vzdrževanje planinskih poti;
 • opravljanje gospodarskih dejavnosti;
 • opravljanje gostinskih storitev;
 • izdajanje strokovne in druge planinske literature in založništvo;
 • vodenje seznama članov društva;
 • zbiranje in hranjenje predmetov, daril, priznanj in dokumentacijskega gradiva, ki se nanaša na društveno in planinsko izročilo;
 • opravljanje drugih dejavnosti, ki so v interesu planinstva, gorništva, alpinizma, plezalne in gorsko reševalne dejavnosti