DONACIJA-DOHODNINA

datum: 17.11.2022

kategorija: ostale novice

DONACIJA od DOHODNINE

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU:


 

____________________________________________________
(ime in priimek davčnega zavezanca)

 

____________________________________________________

(podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka)

 

____________________________________________________

(poštna številka, ime pošte)

 

Davčna številka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________

(pristojni davčni urad, izpostava)

 

 

 

ZAHTEVA
za namenitev dela dohodnine za donacije

 

 

Ime oziroma naziv upravičenca

Davčna številka upravičenca

Odstotek (%)

Planinsko društvo Celje Matica   

4

1

1

9

8

6

5

4

1

                   

 

 

 

V/Na _____________________, dne_________________                         __________________________ 
                                                                                                                               podpis zavezanca/ke

 

 

PRIPOROČILO ZA IZPOLNJEVANJE ZAHTEVE ZA NAMENITEV DELA DOHODNINE ZA DONACIJE

 

V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini lahko davčni zavezanec zahteva, da se do 1% dohodnine, odmerjene po tem zakonu od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje upravičencev do donacij. Med upravičenci, katerim je mogoče nameniti del dohodnine, je tudi PD Celje Matica.

Možnosti oddaje zahtevka:

  • Izpolnjeno zahtevo se pošlje na pristojni davčni urad ali jo na uradu oddate osebno.
  • Izpolnjeno zahtevo pošljete na naslov društva:

Planinsko društvo Celje Matica, Stanetova 20, 3000 Celje.

Društvo bo zahtevo nato poslalo na pristojni davčni urad. Ta obrazec je na voljo tudi na naši spletni strani na naslovu

www.planinsko-drustvo-celje.si

 

  • Davčni zavezanec lahko da zahtevo za namenitev dela dohodnine tudi preko sistema eDavki na spletni strani edavki.durs.si

 

Davčni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta, za katero se dohodnina odmerja. Zahteva velja do trenutka, ko davčni organ prejme novo zahtevo ali preklic zahteve.