ČLANARINA 2021

datum: 16.12.2020

kategorija: ostale novice

VRSTE IN VIŠINA ČLANARINE ZA LETO 2021

Kategorija članstva

članarina
[€]

A

 Obiskovalci domačih in tujih gora (največji obseg ugodnosti)

60,00

  A/d - družinski popust

54,60

B

 Obiskovalci domačih in tujih gora (osnovni obseg ugodnosti)

28,00

  B/d - družinski popust

22,60

B1

 Oseba, starejša od 65 let (osnovni obseg ugodnosti)

21,00

S+Š

 Dijaki ali študenti s statusom do vključno 26. leta (osnovni obseg ugodnosti)

18,50

  S+Š/d - družinski popust

15,00

P+O

 Predšolski ali osnovnošolski otroci (osnovni obseg ugodnosti)

8,00

  P+O/d - družinski popust

6,40

IN

 Oseba s posebnimi potrebami (oseba, ki ji je delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost oz. je roditeljska pravica podaljšana), z omejenim obsegom ugodnosti; 

8,00

  IN/d - družinski popust

6,40