OBČNI ZBOR 30.01.2019

datum: 10.01.2019

kategorija: ostale novice

PLANINSKO DRUŠTVO CELJE-MATICA

v a b i

na Z B O R Č L A N O V

v sredo, 30. januarja 2019, ob 18. uri
v Narodnem domu, Trg celjskih knezov 9, mala stranska dvorana (pritličje)Predlog dnevnega reda:

 Pozdrav

 Imenovanje delovnega predsedstva

 Izvolitev organov Zbora članov

 Imenovanje Toneta Primožiča za častnega člana društva

 Poročila o delu društva

 Razprava in sprejem poročil

 Poročilo verifikacijske komisije

 Razrešnica predsednika društva, UO, NO in ČS

 Poročilo volilno kandidacijske komisije

 Razprava o kandidatih

 Volitve

 Poročilo o rezultatih volitev

 Predstavitev in sprejem projekta nove koče na Korošici

 Beseda članovPredsednik
PD Celje-Matica:
Dr. Mirko Doberšek
Celje, 10.01.2019

PLANINSKO DRUŠTVO CELJE -MATICA                                        PLANINSKE POSTOJANKE

STANETOVA ul. 20, 3000 CELJE                                                  Dom planincev v Logarski dolini, 820 m

tel. 03 492 48 50, fax 03 492 48 51, GSM: 051 338358                  Orlovo gnezdo pri Slapu Savinje, 1000 m

e-pošta: pdcelje@siol.net                                                                Frischaufov dom na Okrešlju, 1396 m

http: www.planinsko-drustvo-celje.si                                           Kocbekov dom na Korošici, 1808 m

 

 

RAZPIS ZA VOLITVE V ORGANE PLANINSKEGA DRUŠTVA CELJE-MATICA

V  skladu s Pravili PD Celje-Matica, Upravni odbor razpisuje volitve v organe društva. Trajanje kandidacijskega postopka je od 10.01. do 22.01.2019. Volilni kandidat ja lahko vsak volilni upravičenec, ki v skladu s 33., 34. in 35. členom naših Pravil odda lastoročno podpisano kandidaturo s kratkim opisom želenega področja delovanja. Kandidaturo odda na sedežu društva v času uradnih ur ali priporočeno pošlje po pošti na naslov društva s pripisom "kandidatura".

Celje, 10.01.2016

 

 

 

 

 

 

 

PLANINSKO DRUŠTVO CELJE-MATICA

Stanetova 20, 3000 Celje

 

 

Kandidat za opravljanje funkcije v PD Celje-Matica

 

 

Ime in priimek ______________________________________________

Datum in kraj rojstva _________________________________________

Stalno bivališče _____________________________________________

(Osebni podatki se uporabljajo samo za interne namene)

Po 35. členu Pravil PD Celje-Matica se prijavljam za člana UO za funkcijo

(opiši področje delovanja v katerem bi želel-a delovati)

 

 

 

Doseženi strokovni nazivi na področju planinstva (vodnik, markacist…..)

 

 

 

Datum:                                                               Podpis kandidata:

________________                                           _______________________