ORGANI DRUŠTVA

UPRAVNI ODBOR:

Novi TRR : A banka SI56 0510 0801 5093 289.

 

SEZNAM ČLANOV UPRAVNEGA ODBORA PD CELJE-MATICA,

Izvoljeni na Občnem zboru 05.04.2016

 

1.

DANIJEL ŽAGAR

031 512 995

danijel.zagar@gmail.com

Načelnik AO

2.

DOBERŠEK MIRKO

041 380 441

mirko.dobersek@siol.net

Predsednik društva

3.

FIDLER BARBARA

040 209 660

fidlerbarbara@gmail.com

Načelnica MO

4.

GRAČNER JERNEJ

031 318 077

Jernej.gracner@guest.arnes.si

Načelnik ŠPO

5.

KARLOVŠEK IGOR

041 936 970

marija.karlovsek@gmail.com

Podpredsednik društva

6.

KARNER BENO

040 902 381

beno.karner@gmail.com

 

7.

KOVAČIČ DRAGO

040 524 699

Kovacic.drago.cop@gmail.com

 

8.

OKROGAR BOJAN       

031 382 295

bojan.okrogar@hotmail.com

 

9.

PASAR PETER  

040 209 690

Pasar.peter@siol.net

Načelnik PLV

10.

POVŠE BRANE

041 772 123

Brane.povse2@siol.net

Načelnik GRS Celje

11.

PRIMC MIŠO

041 324 242

miso.primc@gmail.com

 

12.

VODEB ANDREJ

031 664 017

vodebandrej@gmail.com

Načelnik GK

13.

ZORKO ALEŠ

031 620 576

aleszorko@gmail.com

 

14.

ŽAGAR ANTON

041 699 784

Anton.zagar1@gmail.com

Načelnik markacistov

 


 

NADZORNI ODBOR:

ČLANI NADZORNEGA ODBORA:

 • ČAKŠ MARKO                                      040 670 770             marko.caks@amis.net
 • DEBELJAK CVETKA                          041 691 598             debeljak.c@gmail.com
 • KOVAČ MILENA                                                                      milenadule@volja.net
 • MRAZ MARIJA                                     051 245 556
 • RAVNIKAR RIZMAL LILJANA           03 548 34 99

 

ČASTNO RAZSODIŠČE

ČLANI ČASTNEGA SODIŠČA:

 • KODRE JOŽE                                       041 259 658             tinkakodre@yahoo.com
 • KOVAČIČ MAJDA                                031 650 188             majda.kovacic@sodisce.si
 • MAJCEN MARIJA                                040 294 712             marija.majcen17@gmail.com
 • OBLAK PETER                                     041 219 103             peterobla@gmail.com
 • SMODIŠ FRANC                                  040 899 977    

 


 

FRISCHAUFOV DOM NA OKREŠLJU   03 838 90 70, najemnik BOŠTJAN ZAJC 041 380 177 

KOCBEKOV DOM NA KOROŠICI, oskrbnica MOJCA PERBIL 041 380 176

 

 

NAMEN, NALOGE IN CILJI DRUŠTVA


Namen, naloge in cilji društva so, da v skladu s častnim kodeksom planincev:

 • navaja člane društva, zlasti mladino, k aktivnemu delovanju v naravi,
 • vzgaja občane v skromnosti, prijateljstvu, disciplini, pogumu,
 • prizadeva za sožitje, medsebojno sodelovanje, spoznavanje,
 • ustvarja pogoje in možnosti za gibanje in bivanje v naravi, predvsem v gorah,
 • goji in razvija slovensko planinsko izročilo in planinske običaje,
 • približuje, s sredstvi obveščanja, naravne lepote, zanimivosti planinskih predelov in življenja v gorah,
 • sodeluje pri prostorskem načrtovanju, urejanju prostora in varstvu narave,
 • skrbi za varnost planincev v gorah in drugih naravnih okoljih,
 • vzpodbuja planinske in alpinistične odprave v tuja gorstva in nudi pomoč tujim planincem,
 • seznanja in nabavlja za svoje člane planinsko literaturo,
 • skrbi za nabavljanje in vzdrževanje planinske in alpinistične opreme.

 

 

DEJAVNOSTI DRUŠTVA

 • organiziranje in izvajanje planinske, alpinistične, plezalne in gorsko reševalne dejavnosti;
 • organiziranje izletov, pohodov,vzponov, srečanj, orientacijskih tekmovanj, taborjenj in drugih oblik planinskega delovanja;
 • vzgajanje in izobraževanje v vseh oblikah planinskega delovanja;
 • reševanje ponesrečenih in iskanje pogrešanih v gorah;
 • organiziranje planinskih skupin v podjetjih, ustanovah in krajih;
 • skrb za varstvo narave in zdravega človekovega okolja;
 • gradnja, upravljanje in vzdrževanje planinskih objektov;
 • gradnja, opremljanje, označevanje in vzdrževanje planinskih poti;
 • opravljanje gospodarskih dejavnosti;
 • opravljanje gostinskih storitev;
 • izdajanje strokovne in druge planinske literature in založništvo;
 • vodenje seznama članov društva;
 • zbiranje in hranjenje predmetov, daril, priznanj in dokumentacijskega gradiva, ki se nanaša na društveno in planinsko izročilo;
 • opravljanje drugih dejavnosti, ki so v interesu planinstva, gorništva, alpinizma, plezalne in gorsko reševalne dejavnosti